PROIZVODNJA RASPLODNIH JAJA

Matično jato nese rasplodna jaja, ista se u našoj valionici "vale" i naposljetku dobivamo jednodnevnu perad linije HISEX BROWN. Matično jato nabavljeno je od danas najpouzdanijeg i najrenomiranijeg proizvođača lakih linija, Hendrix genetics (Isa, Bovans, Dekalb, Hisex, Shaver...) iz Nizozemske.

 

VALJENJE JEDNODNEVNE PERADI-BROJLERA (TEŠKA LINIJA)

Ova perad uzgaja se isključivo zbog namjene tova. Perfex-Peradarstvo bavi se proizvodnjom hibrida teške linije COBB, ROOS, HUBBARD.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UZGOJ PERADI LAKE LINIJE

Perfex-Peradarstvo bavi se uzgojem jednodnevne peradi i uzgojem 16 tjedne peradi linije HISEX BROWN (po potrebi i 4 tjedne, 18 tjedne). Ova vrsta, hibrid peradi, namijenjena je isključivo proizvodnji konzumnih jaja.

Jednodnevna perad proizvedena je iz roditeljskih rasplodnih jaja.

Daljnjim uzgojem dobivamo 16 tjednu perad koja se dalje koristi za nešenje konzumnih jaja. 16 tjednu perad koristimo za naše potrebe proizvodnje jaja (Perfa d.o.o.) kao i za prodaju istih na domaćem tržištu. Našu kvalititetu i pouzdanost prepoznali su i drugi renomirani proizvođači svježih jaja poput farme Lukač, Nujić, Petričevići...